top of page

Group

Public·17 members

Iliad And Odyssey !!EXCLUSIVE!! Full Story Tagalog Version


DOWNLOAD >> https://urlin.us/2tBdGt

Ang Iliad at Odyssey: Dalawang Dakilang Epiko ng Gresya


Ang Iliad at Odyssey ay dalawang sinaunang Griyegong epiko na isinulat ni Homer, isang bulag na manunula na itinuturing na ama ng panitikang Griyego. Ang mga epikong ito ay naglalahad ng mga pakikipagsapalaran at digmaan ng mga bayani at diyos sa panahon ng Trojan War, isang labanan sa pagitan ng mga Griyego at mga Trojan na umabot ng sampung taon.


Ang Iliad ay tumutukoy sa "tula tungkol sa Ilium", ang sinaunang pangalan ng lungsod ng Troy. Ito ay binubuo ng 24 na aklat at may 15,693 na taludtod sa pinakatanggap na bersyon nito. Ang pangunahing tauhan nito ay si Achilles, ang pinakamahusay na mandirigma ng mga Griyego, na nagalit kay Agamemnon, ang pinuno ng kanilang hukbo, dahil sa pag-agaw nito sa kanyang aliping babae. Dahil dito, tumigil siya sa pakikipaglaban at nagdulot ito ng malaking kalamangan sa mga Trojan. Ang kanyang kaibigang si Patroclus ay nagpanggap na siya at sumakay sa kanyang karwahe upang takutin ang mga Trojan, ngunit napatay siya ni Hector, ang bayani ng mga Trojan. Nabalot ng lungkot at galit si Achilles at hinamon niya si Hector sa isang labanan. Napatay niya si Hector at hinila ang kanyang bangkay sa likod ng kanyang karwahe. Sa tulong ni Apollo, ang diyos ng araw at pananampalataya, nasugatan ni Paris, ang prinsipe ng Troy na umagaw kay Helen mula kay Menelaus, ang hari ng Sparta, si Achilles sa kanyang sakong na siyang ikinamatay nito.


Ang Odyssey ay tumutukoy sa "kuwento ni Odysseus", isa pang bayani ng mga Griyego na naglakbay nang mahabang panahon upang makabalik sa kanyang asawa at anak matapos ang Trojan War. Ito ay binubuo rin ng 24 na aklat at may 12,110 na taludtod sa pinakatanggap na bersyon nito. Ang pangunahing tauhan nito ay si Odysseus, ang hari ng Ithaca, na kilala sa kanyang talino at tuso. Sa kanyang paglalayag, nakasagupa niya ang iba't ibang uri ng mga panganib at pagsubok tulad ng mga cyclops, sirena, lotus eaters, Scylla at Charybdis, Calypso, Circe, at iba pa. Tinulungan siya ng ilan sa mga diyos tulad ni Athena, ang diyosa ng karunungan at digmaan, habang hinadlangan siya ng iba tulad ni Poseidon, ang diyos ng dagat at lindol. Samantala, ang kanyang asawang si Penelope ay pinipilit na pumili ng bagong asawa mula sa mga manliligaw na sumasakop sa kanyang palasyo. Ang kanyang anak na si Telemachus ay naghanap din sa kanya sa tulong ni Athena. Matapos ang dalawampu't isang taon, nakabalik si Odysseus sa Ithaca at pinatay ang lahat ng manliligaw ni Penelope. Napatunayan niya ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghila sa kanyang busog na walang iba pang makagawa. Nagsama muli sila ni Pen


Ang Iliad at Odyssey ay hindi lamang mga kuwento ng pakikipagsapalaran at digmaan. Ito ay nagpapakita rin ng mga halaga at kultura ng sinaunang mga Griyego tulad ng paggalang sa mga diyos, pagpapahalaga sa katapangan at karangalan, pag-ibig sa pamilya at bayan, at paghahangad ng kadakilaan at kaluwalhatian. Ang mga epikong ito ay naging inspirasyon at impluwensiya sa maraming manunulat at artista sa iba't ibang panahon at lugar. Ang mga tauhan, tagpo, at tema nito ay patuloy na binibigyang-buhay sa iba't ibang anyo ng sining tulad ng panitikan, pelikula, musika, pintura, at iba pa.


Ang Iliad at Odyssey ay dalawang dakilang epiko ng Gresya na patuloy na nagbibigay ng aliw, aral, at paghanga sa mga mambabasa at manonood. Ito ay nagpapatunay na ang mga kuwento ng mga bayani at diyos ay hindi lamang para sa nakaraan kundi para rin sa kasalukuyan at hinaharap. Ito ay nagpapamalas ng husay at galing ni Homer bilang isang manunula na nakapaglikha ng mga obra maestra na tumagal ng mahigit dalawang libong taon. 061ffe29dd


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members